Held oppe produksjonen

Matproduksjon er samfunnskritisk verksemd, og Bremnes Seashore produserer 500 000 måltid kvar dag. Takka vera gode tilsette held me oppe produksjonen, sjølv om koronaviruset gir utfordringar for driftsorganisasjonen. Smittevernutstyr, som munnbind og handsprit, er delt med Bømlo kommune.

Me har teke grep for å redusera smittefaren mellom våre tilsette og i lokalsamfunna me driv i. Tiltaka er sett i verk etter grundige risikovurderingar, som blir oppdatert jamleg. Me er i kontinuerleg kontakt med våre leverandørar og kundar. Me prioriterer, som alltid, mattryggleik og helse, miljø og sikkerheit.

Mellom tiltaka er:

  • Bremnes Seashore følgjer tiltaka og tilrådingane frå styresmaktene
  • Me legg til rette for å redusera nærkontakt mellom tilsette
  • Ulike avdelingar er åtskilde, det er sett i verk skiftordningar og deling av arbeidslag, og ekstraordinære hygienetiltak
  • Felles mat- og lunsjservering er avvikla
  • Ingen eksterne har tilgang til Bremnes Seashore sine anlegg og lokalitetar, og unntak skal godkjennast av driftssjef
  • Eksterne møte skal haldast som telefon- eller videomøte
  • Tilsette skal ikkje gjennomføra reiser, og unntak skal godkjennast av driftssjef
  • Det blir jamleg sendt ut informasjon og råd til tilsette

Bremnes Seashore tek samfunnsansvaret vårt alvorleg, og leverer sunn og trygg sjømat til samfunnet kvar dag.