Vårt sponsorarbeid

Bremnes Seashore ønskjer å skape sunne, trygge og gode arbeidsforhold for alle våre tilsette. For å skape gode arbeidsplassar er me avhengige av livskraftige lokalsamfunn der bedrifta er lokalisert. Gjennom vårt sponsorarbeid ønskjer me derfor å bidra til å skape mangfaldige lokalmiljø langs kysten der me driv verksemd.

Det er ein føresetnad at sponsoraktivitetane er i tråd med bedrifta sine etiske retningslinjer og at sponsorarbeidet reflektere bedrifta sine grunnverdiar; kunnskap, utvikling, truverd og trivsel. Det er vidare ein føresetnad at Bremnes Seashore blir gjort kjent som sponsor i organisasjonen ved gjennomføring av prosjektet/aktiviteten det vert tildelt midlar til.

Sponsormidlane vert delt ut kvart halvår, med søknadsfrist 1. mai og 1. november. Søknad må fyllast ut via søknadsskjema her på sida (søknader via e-post eller brev vil ikkje bli behandla).

Fyll ut alle felta i skjemaet til høgre og send inn søknad.
*Må fyllast ut.

Tildelingar hausten 2018
Tildelingar våren 2018
Tildelingar hausten 2017
Tildelingar våren 2017

Tildelingar hausten 2016

Tildelingar våren 2016

* Required

  Søknadsskjema

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Må vere ei gyldig e-postadresse.
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  This is a required question
  Never submit passwords through Google Forms.