Vårt sponsorarbeid

Bremnes Seashore ønskjer å skape sunne, trygge og gode arbeidsforhold for alle våre tilsette. For å skape gode arbeidsplassar er me avhengige av livskraftige lokalsamfunn der bedrifta er lokalisert. Gjennom vårt sponsorarbeid ønskjer me derfor å bidra til å skape mangfaldige lokalmiljø langs kysten der me driv verksemd.

Det er ein føresetnad at sponsoraktivitetane er i tråd med bedrifta sine etiske retningslinjer og at sponsorarbeidet reflektere bedrifta sine grunnverdiar; kunnskap, utvikling, truverd og trivsel. Det er vidare ein føresetnad at Bremnes Seashore blir gjort kjent som sponsor i organisasjonen ved gjennomføring av prosjektet/aktiviteten det vert tildelt midlar til.

Sponsormidlane vert delt ut kvart halvår, med søknadsfrist 1. mai og 1. november. Søknad må fyllast ut via søknadsskjema her på sida (søknader via e-post eller brev vil ikkje bli behandla).

Fyll ut alle felta i skjemaet til høgre og send inn søknad.
*Må fyllast ut.

Tildelingar hausten 2018
Tildelingar våren 2018
Tildelingar hausten 2017
Tildelingar våren 2017

Tildelingar hausten 2016

Tildelingar våren 2016

*Må fylles ut

  Søknadsskjema

  Dette er et obligatorisk spørsmål
  Dette er et obligatorisk spørsmål
  Dette er et obligatorisk spørsmål
  Må være et tall
  Dette er et obligatorisk spørsmål
  Dette er et obligatorisk spørsmål
  Må være et tall
  Dette er et obligatorisk spørsmål
  Dette er et obligatorisk spørsmål
  Dette er et obligatorisk spørsmål
  Dette er et obligatorisk spørsmål
  Dette er et obligatorisk spørsmål
  Må vere ei gyldig e-postadresse.
  Dette er et obligatorisk spørsmål
  Må være et tall
  Dette er et obligatorisk spørsmål
  Dette er et obligatorisk spørsmål
  Send aldri passord via Google Skjemaer.