Me jaktar utvikling og høgare kvalitet.
Me vågar å setja ny kurs når andre følger si faste rute.

Me skal vidare opp og fram!

Det er ikkje til å koma unna at 2020 blei eit høgst spesielt år. Både privat og profesjonelt skapte koronaen vanskar for mange.

Eg er derfor skikkeleg stolt over innsatsen til alle tilsette i konsernet, som stod på og sikra eit godt resultat i ei ekstra vanskeleg og annleis tid.

Dette viser endringsvilje og fokus på godt smittevern som me har all grunn til å vera stolte av. Det er iallfall eg! Hjartans takk for innsatsen!

Olav Svendsen konsernsjef, Bremnes Fryseri

Året 2020

Koronaåret 2020

Innovasjon og nyskaping i ei annleis tid

Kombinerte kreativitet og omtanke

Eitt år på heimekontor

Til teneste for eksportkundane

I gang med det grøne skiftet

Verdas første heilelektriske oppdrettsanlegg

Postsmolten får eige skip

Barnehage med eigen lakseavtale

Berekraftig matproduksjon

Våre viktigaste ressursar

0
tilsette som kvar dag gjer sitt for at me kan levera produkt av ypparste kvalitet.

Me vil òg takka alle vikarar, ekstrahjelper, innleigde og skuleungdommar som har jobba hos oss i løpet av året.

Takk for normaliteten

Veldig mykje har vore «mot normalt» i det samfunnet me har levd i sidan mars 2020. Eg ønsker derfor å takka for den formidable innsatsen alle tilsette har gjort for å sikra det normale i eit høgst unormalt år.

Einar Eide administrerande direktør, Bremnes Seashore

Me er til stades i
11 kommunar

Bergen

Bjørnafjorden

Bømlo

Hjelmeland

Oslo

Sandnes

Stavanger

Strand

Sveio

Ullensvang

Vindafjord

Bremnes Fryseri AS

Morselskap i konsern, eigedom og aksjar

0%

Happy Prawns

Produksjon av kongereker

0%

Sævareid Fiskeanlegg AS

Produksjon av smolt

0%

Tytlandsvik Aqua AS

Produksjon av post-smolt

0%

Bremnes Shipping AS

Reiarlag

0%

Myobiotec AS

Forsking og utvikling

0%

Sjór AS

Sal og distribusjon av heilfisk og foredla laks

Styret i Bremnes Fryseri

Olav Svendsen

styremedlem/konsernsjef

Bjørnar Michaelsen-Svendsen

styremedlem

Nils Viga

styremedlem

Bjørn Willy Sæverud

styremedlem

Laila Knarvik

styremedlem

Jan Sverre Røsstad

styreleiar

Me skal vidare opp og fram!
Året 2020
Våre viktigaste ressursar
Takk for normaliteten
Lokasjonskart
Selskap og eigardel
Styret i Bremnes Fryseri
Styret si årsmelding