Facebook for bedrifter

Betre internkommunikasjon med Workplace

Konsernet vårt har gjennom dei siste åra vakse mykje, både i talet på tilsette og arbeidsoppgåver. Me arbeider på ulike plassar, og har ulike arbeidsoppgåver og kvardagar. Dette gjer god intern kommunikasjon komplisert, men desto viktigare. 

For å betra internkommunikasjonen investerte konsernet i kommunikasjonsverktøyet «Workplace by Facebook». Dette er ein nettbasert plattform, ikkje ulik Facebook, som knyter alle tilsette saman. 

– Her kan me dela augneblinkar frå arbeidskvardagen vår, planlegga arbeidet, få innsikt i andre sin arbeidskvardag og mykje meir. Me valde Workplace mellom anna fordi grensesnittet er lett å kjenna igjen for dei mange som brukar Facebook på fritida, seier samfunnskontakt Bjørnar Michaelsen-Svendsen.

Me hadde eit mål om at 80 prosent av våre tilsette skulle aktivera profilane sine i løpet av den første månaden. Før månaden var omme, var 87 prosent av dei tilsette blitt brukarar.

Me ser at rundt 70 prosent av dei tilsette er innom Workplace minst ein gong i veka. Det er veldig kjekt å sjå at plattforma blir godt brukt, og under kan du sjå nokre av innlegga som blei lagde ut på Workplace i 2020.

20. oktober 2020

Arvydas Karenga

20. oktober 2020

Det finnes ingen tvil på hvem som jobber mest på opptak ¯\_(ツ)_/¯
21. oktober 2020

Ole Bjarte Fylkesnes

21. oktober 2020

”Dagens lunch” SALMA BRG nr. 100 i 2020

5. november 2020

Aksel R. Pedersen

5. november 2020

Nytt inlegg av rogn i Gjeravåg

11. desember 2020

Anders Eidet Vik

11. desember 2020

No er nya tilvekstsenteret på Serklau så godt som ferdig bygd opp 🙂

Driftsutstyret vart flytta fra Håvik til Serklau onsdag ettermiddag forrige veke, og modningen etterpå styrte me fôringa fra Serklau. Dette har fungert veldig bra.

12. november 2020

Jørn Rune Bruun

12. november 2020

Onsdag hadde jeg driftsleder møte med driftselederne i Hordaland. Møte via teams og hjemme kontor er blirr normalen, og fungerer bedre og bedre for hver gang. Takk for godt møte! 🙂

23. desember 2020

Thomas Søvold

23. desember 2020

God jul fra gjengen på Sølvøyane 🎄🎅🏻🎅🏻🐟 Even Vinsjevik Ervik glede seg til julepakker!