ASC

Aquaculture Stewardship Council (ASC) er verdens leiande sertifiseringsordning for oppdrett av sjømat – kjend som akvakultur – og ASC-merket er bare på mat frå anlegg som har blitt uavhengig vurdert og sertifisert som miljømessig og sosialt ansvarleg.

Akvakultur produserer over halvparten av sjømat konsumert på verdensbasis og vil vera viktig for å gje sunt, rimeleg protein til den hurtigvoksande befolkninga i framtida. Men som all matproduksjon, har den innverknad og må gjerast på ein ansvarleg måte.

ASC utviklar og forvaltar dei strengaste standardane i bransjen. Desse standardane inkluderer hundrevis av krav som dekker potensielle konsekvensar av akvakultur – inkludert vatnkvalitet, ansvarleg innkjøp av fôr, sjukdomsforebygging, dyrevelferd, rettferdig behandling og lønn for arbeidarar samt oppretthalde positive relasjonar med samfunnet rundt anlegga.


ASC rapporter

Jørstadskjera – Under revidering