Logo BremnesSeashore Farge

ÅRSMELDING

BREMNES FRYSERI

DETTE ER BREMNES FRYSERI

Det handlar om sunn mat hausta frå havet. Om gründermentalitet og innovasjon, og berekraftig produksjon. Om gode arbeidsplassar, stolthet og lokal identitet, men mest av alt handlar det om kvalitet.

LOOK TO NATURE

Grunnfilosofien bak lakseproduksjonen til Bremnes Fryseri er «Look to nature». Heilt frå laksen er rogn til han er vaksen prøver me å kopiera tilhøva i naturen etter beste evne – ut frå det me veit om biologien til villaksen. Målet er å skapa best mogleg fiskehelse og fiskevelferd, to særs viktige byggjesteinar som ligg i botn for heile verksemda vår.

Bla ned
for å utforske

 
Overnevnte bilde blir automatisk lagt inn her.

INVESTERINGAR FOR FRAMTIDA

– Norsk laks- og oppdrettsnæring er i inne i ein utfordrande periode. Det har vore store forandringar dei siste åra.

Olav Svendsen, konsernsjef

Bla ned
for å utforske

 

KJØLER SEG TIL SUKSESS

Bremnes Seashore har alltid vore kjent for å levere laks av god kvalitet. Med nytt Live Cold Fish-anlegg (LCF) tek ein dette eit nivå vidare.

Investeringsvekst

i 1 000 NOK

FJERNSTYRT FÔRING GIR
STORE FORDELAR

Alfred Økland styrer joysticken stødig. Flyttar blikket frå skjerm til skjerm. Analyserer rørsle­mønsteret til fisken. Veit akkurat når han skal gje laksen fôr og kva han skal sjå etter. I det nye tilvekst­senteret i Håvik har operatøren full oversikt over anlegget ved Espevær – fleire mil unna

Sponsormidler

i 1 000 NOK

[ultimate_video video_type=”vimeo_video” vimeo_video_url=”https://vimeo.com/327242347″ vimeo_autoplay=”” vimeo_loop=”” vimeo_intro_title=”” vimeo_intro_portrait=”” vimeo_intro_byline=”” play_source=”image” play_image=”id^360|url^https://www.seashore.no/arsmelding/2018/wp-content/uploads/2019/04/Pil-01-black.svg|caption^null|alt^null|title^Pil 01 Black|description^null” play_size=”40″ hover_animation=”wobble-vertical” el_class=”c_vimeo”]

Smaken av Espevær

Dei nyrøykte Salma Smoked-loinane med den nydelege fargen vert behandla med kjærleik frå dei tilsette på Espevær Røykeri.

Frå røykeomnen går turen via kjølerommet til vakummaskina, og vidaretil vektkontroll før dei vert pakka med kjøleelement i Salma-esker.

Raske hender med høg presisjon sikrar heile prosessen.

STERKARE SAMAN OM INNKJØP

I fjor vart det gjort ei innkjøps­analyse i Bremnes Seashore. Hovudmålet var å få ei oversikt over korleis ein driv innkjøp i konsernet, kven ein kjøper varer og tenester av, samt finne forbetrings­potensiale og moglege samarbeids­partnarar.

 
Kartet dukker opp her.

ME SKAL SKILJA OSS UT POSITIVT!

Det er mange element som må vere på plass når ei bedrift ynskjer å vere noko meir enn berre ei «i mengda». Kvaliteten i alle ledd er avgjerande. Og folk. Veldig gode folk!

Einar Eide, adm. direktør

HOVUDTAL 2018

[stat_counter icon=”none” icon_size=”0″ icon_color=”” counter_value=”52″ counter_suffix=”%” speed=”3″ title_font=”font_family:|font_call:” desc_font=”font_family:Roboto|font_call:Roboto|variant:700″ desc_font_style=”font-weight:700;” suf_pref_font=”font_family:Roboto|font_call:Roboto|variant:100″ suf_pref_font_style=”font-weight:100;” desc_font_size=”desktop:56px;” suf_pref_font_size=”desktop:56px;” desc_font_color=”#ffffff” suf_pref_font_color=”#ffffff”]

Eigenkapital

[stat_counter icon=”none” icon_size=”0″ icon_color=”” counter_value=”0.2″ counter_suffix=”%” speed=”3″ title_font=”font_family:|font_call:” desc_font=”font_family:Roboto|font_call:Roboto|variant:700″ desc_font_style=”font-weight:700;” suf_pref_font=”font_family:Roboto|font_call:Roboto|variant:100″ suf_pref_font_style=”font-weight:100;” desc_font_size=”desktop:56px;” suf_pref_font_size=”desktop:56px;” desc_font_color=”#ffffff” suf_pref_font_color=”#ffffff”]

Vekst

omsetning

[stat_counter icon=”none” icon_size=”0″ icon_color=”” counter_value=”9.5″ counter_suffix=”%” speed=”3″ title_font=”font_family:|font_call:” desc_font=”font_family:Roboto|font_call:Roboto|variant:700″ desc_font_style=”font-weight:700;” suf_pref_font=”font_family:Roboto|font_call:Roboto|variant:100″ suf_pref_font_style=”font-weight:100;” desc_font_size=”desktop:56px;” suf_pref_font_size=”desktop:56px;” desc_font_color=”#ffffff” suf_pref_font_color=”#ffffff”]

Avkastning

på sysselskatt kapital (ROCE)%

[stat_counter icon=”none” icon_size=”0″ icon_color=”” counter_value=”342.2″ speed=”3″ title_font=”font_family:|font_call:” desc_font=”font_family:Roboto|font_call:Roboto|variant:700″ desc_font_style=”font-weight:700;” suf_pref_font=”font_family:Roboto|font_call:Roboto|variant:100″ suf_pref_font_style=”font-weight:100;” desc_font_size=”desktop:56px;” suf_pref_font_size=”desktop:56px;” desc_font_color=”#ffffff” suf_pref_font_color=”#ffffff”]

Sum

investering MNOK

Våre viktigaste ressursar

I Bremnes Fryseri er det mange som ope fortel at dei er stolte av å arbeida i verksemda. At dei er stolte av å produsera Salma. Og at dei er stolte av å kunna produsera millionar av sunne laksemiddagar til menneske verda rundt. Me er stolte av å ha dei som medarbeidarar!

Saman dreg me den mest spennande og innovative norske lakseverksemda i same retning. Inn i framtida mot nye marknadar.

[stat_counter icon_size=”32″ counter_value=”385″ speed=”3″ el_class=”employee_counter” desc_font_size=”desktop:56px;” desc_font_color=”#eb6924″]

tilsette

jobbar hos oss

Trykk for større bilde

STYRET SI ÅRSMELDING
FOR 2018

Fra venstre – Olav Svendsen, Øyvind Fossøy, Bjørn Willy Sværeud, Laila Kvarvik, Ernst-Olav Helgesen og Nils Viga

Om Bremnes Fryseri

Bremnes Fryseri er eit holdingselskap, og eig selskapa Bremnes Seashore, Bremnes Shipping, Salmon Brands og Kald Fisk som tek seg av settefisk­produksjon, matfisk­produksjon, slakting, pakking, foredling, sal av SALMA-produkt, samt FoU-arbeid. Bremnes Fryseri eig 40 prosent av sals- og distribusjonsselskapet Ocean Quality som sel heilfisk og foredla laks, og 33,33 prosent av settefisk­produsenten Tytlandsvik Aqua AS.

Bremnes Fryseri AS
Øklandsvegen 90, 5430 Bremnes

Telefon: 53 42 82 00
bremnes@seashore.no
www.seashore.no

Konsept og programmering av Byrået Sydvest.