Sjøvegen til Storbritannia

Me sender laks med skip og reduserer transportutslepp med 60 prosent.

Trygg sjømatproduksjon

Matproduksjon er samfunnskritisk verksemd, og Bremnes Seashore produserer 500 000 måltid kvar dag.

Bli med oss!

Vil du jobbe i eit triveleg og fagleg utviklande arbeidsmiljø oppmodar me deg til å sjekke ut våre ledige stillingar!