Unik produksjons­prosess

All vår produksjon er pre-rigor, det betyr at det tar svært kort tid frå laksen sym i kalt sjøvatn til han er ferdig lasta på bil.

Held oppe produksjonen

Matproduksjon er samfunnskritisk verksemd, og Bremnes Seashore produserer 500 000 måltid kvar dag. Takka vera gode tilsette held me oppe produksjonen, sjølv om koronaviruset gir utfordringar for driftsorganisasjonen.

Bli med oss!

Vil du jobbe i eit triveleg og fagleg utviklande arbeidsmiljø oppmodar me deg til å sjekke ut våre ledige stillingar!