Unik produksjons­prosess

All vår produksjon er pre-rigor, det betyr at det tar svært kort tid frå laksen sym i kalt sjøvatn til han er ferdig lasta på bil.

Kvalitet i alle ledd

Ein viktig faktor for å lukkast med lakseoppdrett, er å ta omsyn til fiskevelferd og fiskehelse.

Bli med oss!

Vil du jobbe i eit triveleg og fagleg utviklande arbeidsmiljø oppmodar me deg til å sjekke ut våre ledige stillingar!