Les årsmeldinga for 2019

2019 var eit aktivt år for Bremnes Fryseri-konsernet, med tidenes største lakseproduksjon og rekordsal av SALMA og Bömlo-filet.

Held oppe produksjonen

Matproduksjon er samfunnskritisk verksemd, og Bremnes Seashore produserer 500 000 måltid kvar dag. Takka vera gode tilsette held me oppe produksjonen, sjølv om koronaviruset gir utfordringar for driftsorganisasjonen.

Bli med oss!

Vil du jobbe i eit triveleg og fagleg utviklande arbeidsmiljø oppmodar me deg til å sjekke ut våre ledige stillingar!