Unik produksjons­prosess

All vår produksjon er pre-rigor, det betyr at det tar svært kort tid frå laksen sym i kalt sjøvatn til han er ferdig lasta på bil.

Sponsorutdeling hausten 2019

Då er haustens sponsormidlar frå Bremnes Seashore delt ut. Da er viktig for oss å støtta lokalsamfunna der me har lokalitetar og skapa eit mangfaldig lokalmiljø med lag og organisasjonar som når mange i sitt arbeid.

Bli med oss!

Vil du jobbe i eit triveleg og fagleg utviklande arbeidsmiljø oppmodar me deg til å sjekke ut våre ledige stillingar!