Me jaktar utvikling og høgare kvalitet.
Me vågar å setja ny kurs når andre følger si faste rute.

Rigga for framtida

– 2019 var eit spennande år, der me både produserte meir fisk enn nokon gong tidlegare og leverte på landsida med god utvikling av merkevarene våre og rekordsal av SALMA og Bömlofilet.

Olav Svendsen konsernsjef, Bremnes Fryseri

Året 2019

Våre viktigaste ressursar

415
tilsette som kvar dag gjer sitt for at me kan levera produkt av ypparste kvalitet.
Me vil òg takka alle vikarar, ekstrahjelper, innleigde og skuleungdommar som har jobba hos oss i løpet av året.
– Betre samhandling og auka berekraft er seglingsmerka me navigerer etter

Einar Eide administrerande direktør, Bremnes Seashore

Øyvind Fossøy

styreleiar

Olav Svendsen

styremedlem

Bjørn Willy Sæverud

styremedlem

Laila Knarvik

styremedlem

Ernst Olav Helgesen

styremedlem

Nils Viga

styremedlem

Jan Sverre Røsstad

styremedlem

Styret si årsmelding