Vi jaktar utvikling og høgare kvalitet.
Vi vågar å setje ny kurs når andre følger si faste rute.

Laks er eit fantastisk produkt. Å forsyne kundar i inn- og utland med laks i verdsklasse, er ein spennande og attraktiv jobb. Det er fint å registrere at lakseprisen var god gjennom heile 2022. Det vitnar om at laks er ei god matvare med høg etterspørsel verda over.
Olav Svendsen • konsernsjef, Bremnes Fryseri

Året 2022

Våre viktigaste ressursar

0
tilsette som kvar dag gjer sitt for at vi kan levere produkt av ypparste kvalitet.

Vi vil òg takke alle vikarar, ekstrahjelper, innleigde og skuleungdommar som har jobba hos oss i løpet av året.

Våre lokalitetar

Salskontor utanlands

Symbolforklaring

Bremnes Fryseri AS

Morselskap i konsern, eigedom og aksjar

0%

Tubilah AS

Produksjon av kveite

0%

Happy Prawns AS

Produksjon av kongereker

0%

Sævareid Fiskeanlegg AS

Produksjon av smolt

0%

Tytlandsvik Aqua AS

Produksjon av post-smolt

0%

Bremnes Shipping AS

Reiarlag

0%

Myobiotec AS

Forsking og utvikling

Styret i Bremnes Fryseri

Hans Petter Nesse
styremedlem

Bjørnar Michaelsen-Svendsen
styremedlem

Jan Sverre Røsstad
styreleiar

Olav Svendsen
styremedlem/konsernsjef

Laila Knarvik
styremedlem

Bjørn Willy Sæverud
styremedlem

Nils Viga
styremedlem

Hans Petter Nesse
styremedlem

Jan Sverre Røsstad
styreleiar

Laila Knarvik
styremedlem

Nils Viga
styremedlem

Bjørnar Michaelsen-Svendsen
styremedlem

Olav Svendsen
styremedlem/konsernsjef

Bjørn Willy Sæverud
styremedlem

Barndomsheimen måtte vika
Året 2021
Våre viktigaste ressursar
Godt levert – i nok eit unntaksår
Lokasjonskart
Selskap og eigardel
Styret i Bremnes Fryseri
Styret si årsmelding