Asset 3

Bedrageri

Bedrageri – gjerne omtalt som svindel i daglegtale – å skaffe seg eller andre ei urettmessig vinning ved anten å lure nokon til å gjere eller unnlate å gjere noko som påfører dei tap eller fare for tap, eller urettmessig påverke resulatet av ei automatisert databehandling. Bedrageri kan mellom anna omfatte manipulasjon av datasystem eller rekneskap (eller annan informasjon).

Bremnes Seashore-konsernet har nulltoleranse for bedrageri mot konsernet, medarbeidarar eller forretningsforbindelsar.

Arbeidsreglement

Vår etiske standard

Etterleving