Asset 3

Mangfald

I Bremnes Seashore-konsernet aksepterer vi ikkje noko form for diskriminering.

Diskriminering omfattar forskjellsbehandling eller utestenging basert på kjønn, alder, etnisk opphav, nasjonalitet, religion, funksjonsevne, fagorganisering, politisk tilhøyrsel eller seksuell legning.

Vi aksepterer heller ikkje noko form for trakassering eller handlingar som kan oppfattast som støytande eller trugande – for eksempel uønskte seksuelle tilnærmingar.

  • Eg aksepterer ikkje at nokon blir diskriminert eller trakassert på arbeidsplassen

Vår etiske standard

Etterleving