Asset 3

Oppfølging av forretningforbindelsar

For å sikre at verksemda vår følger prinsippa i vår etiske standard, set vi også krav til at forretningsforbindelsane våre skal ha etisk forretningsdrift og følge lover og reglar. Vi har derfor teke i bruk ein prosedyre for selskapsgjennomgang av forretningsforbindelsar og deira integritet, som gir nærare rettleiing.

  • Eg veit alltid den fulle identiteten til dei eg handlar med
  • Eg følgjer prosedyren for selskapsgjennomgang og oppfølgjing – forretningspartnarar og integritet

Dok.id 5617 Prosedyre for selskapsgjennomgang og oppfølgjing – forretningspartnarar og integritet i internkontrollsystemet.

Det henvisast til Code of Conduct i generelle avtalevilkår.

Omdømet vårt kan bli påverka av uetisk eller ulovleg verksemd frå forretningspartnarar, og me kan bli stilt til ansvar for deira handlingar

Vår etiske standard

Etterleving